Pies prawnika na hamaku
Pies prawnika na hamaku

PRZETWARZANIE DANYCH

Zapoznaj się z celami przetwarzania danych, informacjami o przekazywaniu danych osobowych, okresach przechowywania oraz Twoich prawach.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH

* * *

1.1 Rejestracja, komunikacja (witryna internetowa i kanały mediów społecznościowych)

Przetwarzamy Twoje dane w celu świadczenia Ci usług w naszych witrynach internetowych, np. podczas rejestracji, logowania, uczestnictwa w szkoleniach i wydarzeniach lub wysyłania do nas wiadomości.


Przetwarzamy również Twoje dane, gdy uczestniczysz w kampaniach w naszych kanałach mediów społecznościowych (Instagram, LinkedIn itp.) lub wysyłasz nam zapytania lub komentarze.


Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

1.2 Dane dziennika

Gdy odwiedzasz witrynę internetową, otrzymujemy dane dziennika wysyłane przez Twoją przeglądarkę (np. adres IP, poprzednio odwiedzoną witrynę internetową, godzinę i datę, wyświetlaną zawartość, informacje dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego). Gromadzenie danych dziennika jest technicznie wymagane, aby umożliwić Ci korzystanie z naszej witryny internetowej (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Pliki dziennika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do danego celu, zasadniczo nie dłużej niż 14 dni.

1.3 Wykorzystanie plików cookie i związane z tym przetwarzanie danych (optymalizacja witryny, analiza, reklama)

Używamy plików cookie (małych plików tekstowych umieszczanych w przeglądarce) i podobnych technologii, takich jak znaczniki pikselowe (zwane dalej „plikami cookie”).

1.3.1 Niezbędne pliki cookie

Niezbędne pliki cookie są wymagane, aby witryna internetowa działała prawidłowo i realizowała podstawowe funkcje, takie jak nawigowanie po stronach, dostęp do chronionych obszarów witryny lub ustawienia języka. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Niezbędne pliki cookie przechowujemy przez okres do jednego roku.

1.3.2 Optymalizacja i analiza witryn internetowych

Na podstawie Twojej zgody umieszczamy pliki cookie i analizujemy to, w jaki sposób korzystasz z naszych witryn internetowych. W ten sposób gromadzimy informacje o tym, jak dobrze określone usługi są odbierane, a także możemy je dostosować i ulepszać, podobnie jak nasze witryny internetowe.
Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. W tym celu kliknij przycisk (ikona koła) dostępny w lewym dolnym rogu.
Za Twoją zgodą korzystamy z następujących usług: 

Adobe Analytics (Omniture)

Pliki cookie Adobe Analytics pozwalają nam analizować całość ruchu w sieci oraz sposoby korzystania z usług przez poszczególnych użytkowników (bez dalszej identyfikacji) lub grup (np. które usługi są wykorzystywane, jak często, jak często użytkownicy wracają, ile czasu spędzają w witrynie, z jakich witryn i z jakiego regionu pochodzą). Ten plik cookie jest przechowywany przez okres maksymalnie trzech lat.
 

Adobe Analytics jest usługą Adobe Systems Software Ireland Limited. Adobe działa w charakterze naszego podmiotu przetwarzającego dane. W wyjątkowych przypadkach dane mogą być przesyłane do Stanów Zjednoczonych. W związku z tym zawarliśmy standardowe klauzule umowne UE z Adobe w Stanach Zjednoczonych.


Aby chronić Twoją tożsamość, adres IP zbierany przez pliki cookie jest skracany i zastępowany ogólnym adresem IP.

1.3.3 Marketingowe pliki cookie

Jeśli wyrazisz na to zgodę, wykorzystujemy pliki cookie, które umożliwiają nam i naszym partnerom śledzenie użytkowników w innych witrynach internetowych w celu wyświetlania lepiej dopasowanych reklam.


Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. W tym celu kliknij przycisk (ikona koła) dostępny w lewym dolnym rogu.
 

Korzystamy z następujących usług dostawców zewnętrznych: 

Piksel marketingowy Meta

Jeśli wyrazisz na to zgodę, aktywujemy piksel Meta Platforms Ireland, gdy odwiedzisz naszą witrynę internetową. (Meta Platforms Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia).


Piksel informuje Meta Platforms Ireland o tym, jakie działania podejmujesz w naszej witrynie internetowej, a także o tym, jakie dane mogą być wykorzystane do identyfikacji przez Meta Platforms Ireland (w tym informacje dotyczące aplikacji/przeglądarki, ustawienia języka, godzina, adres IP, identyfikator reklamowy).


Dane te pozwalają Meta Platforms Ireland zobaczyć fakt odwiedzenia przez Ciebie naszej witryny internetowej, Twoje kliknięcia w naszej witrynie lub fakt kliknięcia odnośnika w serwisie Facebook lub Instagram, który połączył Cię z naszą witryną internetową. Dzięki temu Meta może pokazywać Ci reklamy oparte na Twoich zainteresowaniach na Facebooku, Instagramie lub w innych witrynach internetowych. Meta może powiązać te dane z Twoim kontem użytkownika i wykorzystywać je do własnych celów. Informacje na temat przetwarzania danych przez Meta Platforms Ireland możesz znaleźć na stronie https://www.facebook.com/about/privacy.


Nie otrzymujemy żadnych danych o Tobie ani innych użytkownikach Meta Platforms Ireland, a jedynie statystyki, które pokazują nam (w sposób zagregowany w odniesieniu do wszystkich użytkowników i tylko w określonym czasie), w jaki sposób użytkownicy wchodzili w interakcję z naszymi ofertami i reklamami na innych platformach Meta Platforms Ireland (Facebook, Instagram). Ułatwia nam to określanie, które z naszych reklam odniosły sukces, a które nie.


W celu przekazywania danych zebranych za pomocą piksela my i Meta działamy jako tzw. „Współadministratorzy” zgodnie z art. 26 RODO. W związku z tym zawarliśmy odrębną umowę, którą możesz znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. W przypadku dalszego przetwarzania Twoich danych jedynym administratorem jest Meta. Jeśli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw do uzyskania informacji, ich usunięcia itp. (patrz sekcja „Twoje prawa”), odpowiedzialność za ich realizację w ramach naszych działań w charakterze Współadministratora ponosi Meta Platforms Ireland.
 

Twitter (znacznik konwersji)

Jeśli wyrazisz na to zgodę, aktywujemy znacznik platformy Twitter, gdy odwiedzisz naszą witrynę internetową (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Irlandia).


Znacznik informuje platformę Twitter o tym, jakie działania podejmujesz w naszej witrynie internetowej, a także o tym, jakie dane mogą być identyfikowane. 


Dzięki tym danym Twitter może zobaczyć fakt odwiedzenia przez Ciebie naszej witryny internetowej, Twoja kliknięcia oraz informację o tym, czy Twoje przejście do naszej witryny nastąpiło poprzez kliknięcie odnośnika w platformie Twitter. Dzięki temu Twitter może pokazywać Ci treści oparte na Twoich zainteresowaniach. Twitter może powiązać te dane z Twoim kontem użytkownika i wykorzystywać je do własnych celów. Informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez platformę Twitter możesz znaleźć na stronie https://twitter.com/de/privacy.
 

Nie otrzymujemy żadnych danych o Tobie ani innych użytkownikach Twittera, a jedynie statystyki, które pokazują nam (w sposób zagregowany w odniesieniu do wszystkich użytkowników w określonym czasie), w jaki sposób użytkownicy wchodzili w interakcję z naszymi ofertami i reklamami na innych platformach Twittera. Ułatwia nam to określanie, które z naszych reklam odniosły sukces, a które nie.

LinkedIn (znacznik Insight-Tag)

Jeśli wyrazisz na to zgodę, aktywujemy plik cookie LinkedIn, gdy odwiedzisz naszą witrynę internetową (LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia).


Znacznik informuje platformę LinkedIn o tym, jakie działania podejmujesz w naszej witrynie internetowej, a także o tym, jakie dane mogą być identyfikowane.


Dzięki tym danym LinkedIn może zobaczyć fakt odwiedzenia przez Ciebie naszej witryny internetowej, Twoje kliknięcia oraz informację o tym, czy Twoje przejście do naszej witryny nastąpiło poprzez kliknięcie odnośnika w platformie LinkedIn. W ten sposób LinkedIn może pokazywać Ci treści oparte na Twoich zainteresowaniach. LinkedIn może powiązać te dane z Twoim kontem użytkownika i wykorzystywać je do własnych celów. Informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez LinkedIn możesz znaleźć na stronie https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.


Nie otrzymujemy żadnych danych o Tobie ani innych użytkownikach LinkedIn, a jedynie statystyki, które pokazują nam (w sposób zagregowany w odniesieniu do wszystkich użytkowników w określonym czasie), w jaki sposób użytkownicy korzystali z naszych ofert i reklam na innych platformach LinkedIn. Ułatwia nam to określanie, które z naszych reklam odniosły sukces, a które nie.
 

1.4 Analiza wykorzystania naszej oferty w mediach społecznościowych

Nasze partnerskie platformy społecznościowe (Meta, LinkedIn itp.) dostarczają nam statystyk i analiz dotyczących wykorzystania naszej oferty w mediach społecznościowych. Statystyki te nie zawierają żadnych nazwisk ani innych informacji o poszczególnych użytkownikach. Dzięki tym usługom możemy analizować i ulepszać nasze działania w mediach społecznościowych. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

1.4.1 Meta

Podczas przetwarzania danych dotyczących naszej obecności online w platformach Facebook i Instagram my i Meta Platforms Ireland działamy jako tzw. „Współadministratorzy” zgodnie z art. 26 RODO. W związku z tym zawarliśmy odrębną umowę, którą możesz znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. 

 

W przypadku dalszego przetwarzania Twoich danych jedynym administratorem jest Meta. Jeśli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw do uzyskania informacji, ich usunięcia itp. (patrz sekcja „Twoje prawa”), odpowiedzialność za ich realizację w ramach naszych działań w charakterze Współadministratora ponosi Meta Platforms Ireland.

1.4.2 LinkedIn

Podczas przetwarzania danych dotyczących naszej obecności online na platformie LinkedIn my i LinkedIn działamy jako tzw. „Współadministratorzy” zgodnie z art. 26 RODO. W związku z tym zawarliśmy odrębną umowę, którą możesz znaleźć tutaj: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum. W przypadku dalszego przetwarzania Twoich danych jedynym administratorem jest LinkedIn. Jeśli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw do uzyskania informacji, ich usunięcia itp. (patrz sekcja „Twoje prawa”), odpowiedzialność za ich realizację w ramach naszych działań w charakterze Współadministratora ponosi LinkedIn.

1.5 Nasłuch w mediach społecznościowych

Wyszukujemy i śledzimy wiadomości, trendy i wydarzenia w Internecie, zwłaszcza w mediach społecznościowych, które są dla nas ważne. Mogą to być wiadomości i oświadczenia dotyczące nas lub innych firm, osób, produktów lub ogólnych tematów związanych z działalnością biznesową. Możemy na przykład gromadzić dane dotyczące sposobu, w jaki użytkownicy platform Twitter i LinkedIn komentują Boehringer Ingelheim jako firmę lub konkretne kampanie, np. związane z integracją.


Wykorzystujemy te informacje do:

 

 • wskazywania kluczowych osób, takich jak blogerzy i influencerzy, i kontaktowania się z nimi,
 • zrozumienia, które tematy są istotne, które są odbierane pozytywnie, a które negatywnie i przez które grupy; dzięki tym informacjom możemy dostosowywać naszą komunikację i określać nowe tematy.


Gromadzimy takie dane w szczególności poprzez wyszukiwanie słów kluczowych w Internecie, zwłaszcza na platformach społecznościowych, lub poprzez śledzenie publicznie dostępnych opinii, oświadczeń lub innych interakcji (tweetów itp.). Dane te mogą być również danymi osobowymi, jeśli są publicznie dostępne. Korzystamy również z usług podmiotów przetwarzających i innych partnerów w celu gromadzenia i analizowania tych danych. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 

1.6 Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii

Jako firma farmaceutyczna Boehringer Ingelheim jest zobowiązany do prowadzenia określonych działań związanych z wykrywaniem, oceną, zrozumieniem i zapobieganiem działaniom niepożądanym lub innym problemom związanym z lekami, co określa się również mianem obowiązków w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii. Obowiązki w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii wymagają od nas przetwarzania pewnych informacji, które mogą pozwolić nam na bezpośrednią lub pośrednią identyfikację osoby, tj. pacjenta i/lub zgłaszającego zdarzenie niepożądane (dane osobowe).


Być może będziemy musieli przetwarzać następujące dane osobowe:


Informacje o osobie zgłaszającej:

 

 • imię i nazwisko, inicjały i dane kontaktowe (które mogą obejmować adres, adres e-mail i numer telefonu), zawód (np. lekarz, farmaceuta).
   

Informacje o pacjencie (osobie, której dotyczy zgłoszenie):

 

 • inicjały (jeśli zostały podane), nigdy imię i nazwisko pacjenta, płeć, wiek/data urodzenia/grupa wiekowa,
 • szczegóły dotyczące produktu Boehringer Ingelheim, co do którego istnieje podejrzenie, że wywołuje reakcję, takie jak informacje dotyczące sposobu podawania, numer serii,
 • dodatkowe informacje dotyczące zdarzenia niepożądanego: co dokładnie się stało, przebieg i wynik zdarzenia niepożądanego, data rozpoczęcia i zakończenia, czy było to pierwsze użycie, informacje na temat jednoczesnego stosowania leków i/lub chorób, powaga zdarzenia, opinia pacjenta i/lub osoby zgłaszającej na temat możliwego związku przyczynowego między produktem Boehringer Ingelheim a zdarzeniem niepożądanym.
   

Dane kontaktowe są wymagane na potrzeby dalszego kontaktu z osobą zgłaszającą w celu uzyskania wysokiej jakości i kompletnych informacji na temat zdarzeń niepożądanych. Jeśli osoba zgłaszająca nie chce podać swoich danych kontaktowych Boehringer Ingelheim lub władzom, może wpisać „Prywatne” w polu imienia i nazwiska osoby zgłaszającej.


Twoje dane osobowe możemy przetwarzać w celu: (i) analizy zgłoszonego zdarzenia niepożądanego; (ii) skontaktowania się z osobą zgłaszającą w celu uzyskania dalszych informacji; (iii) zestawienia i analizy informacji o zdarzeniu niepożądanym z informacjami o innych zdarzeniach niepożądanych otrzymanymi przez Boehringer Ingelheim na całym świecie za pośrednictwem naszej globalnej bazy danych dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii prowadzonej przez Boehringer Ingelheim International GmbH; oraz (iv) zgłaszania informacji dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii organom służby zdrowia na całym świecie.


Zgłoszone dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do tych celów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych związanych z nadzorem nad bezpieczeństwem farmakoterapii, w tym szczególnych kategorii danych osobowych, jest art. 9 ust. 2 lit. i RODO w połączeniu z § 22 ust. 1 lit. c niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych oraz w połączeniu z art. 49 ust. 1 lit. e RODO w przypadku przekazywania danych poza UE.


Jesteśmy prawnie zobowiązani do archiwizowania informacji związanych z nadzorem nad bezpieczeństwem farmakoterapii, które mogą obejmować Twoje dane osobowe, przez okres ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu oraz co najmniej kolejne dziesięć (10) lat po wygaśnięciu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w dowolnym kraju, w którym dany produkt Boehringer Ingelheim został wprowadzony do obrotu.
 

1.7 Dodatkowe cele

W razie potrzeby przetwarzamy Twoje dane osobowe w dodatkowych celach:

 

 • realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym:
  (i) w celu sfinalizowania transakcji korporacyjnej (np. restrukturyzacji przedsiębiorstwa, sprzedaży lub cesji aktywów, fuzji),
  (ii) w celu ochrony, egzekwowania i obrony naszych praw, własności i interesów,
 • zapewnienia zgodności z obowiązkami prawnymi, nakazami sądowymi lub innymi wiążącymi decyzjami organów publicznych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • jako wymóg umowny/ustawowy zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. e RODO.
   

2. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Możemy udostępniać i/lub ujawniać dane osobowe osobom trzecim:

2.1 Obowiązki sprawozdawcze wobec organów regulacyjnych i egzekwowanie praw

W celu spełnienia prawnych obowiązków sprawozdawczych, ochrony naszych praw i/lub praw osób trzecich, możemy udostępniać i ujawniać dane osobowe posiadaczom praw, konsultantom, sądom i właściwym organom zgodnie z przepisami prawa (np. obowiązkowe zgłoszenia w odniesieniu do podejrzewanego zdarzenia niepożądanego).

2.2 Usługodawca (Podmiot przetwarzający dane)

Angażujemy usługodawców do przetwarzania Twoich danych osobowych w celach opisanych w niniejszej informacji o ochronie prywatności. Usługodawcy ci przetwarzają dane wyłącznie w naszym imieniu, zgodnie z naszymi dyspozycjami, pod naszą kontrolą i zgodnie z niniejszą informacją o ochronie prywatności.

2.3 Przedsiębiorstwa Boehringer Ingelheim

W ramach globalnej grupy kapitałowej angażujemy inne przedsiębiorstwa z grupy kapitałowej Boehringer Ingelheim, które wspierają nas w przetwarzaniu danych (np. w ramach naszych obowiązków w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w celu analizy i rozpatrzenia zgłoszonego zdarzenia niepożądanego). Te przedsiębiorstwa należące do grupy przetwarzają dane wyłącznie w celach określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności jako Współadministrator zgodnie z art. 26 RODO.

2.4 Przekazywanie osobom trzecim

Przekazujemy dane partnerom umownym, którzy przetwarzają dane na własną odpowiedzialność i do własnych celów (np. LinkedIn lub Twitter, jeśli wyrazisz na to zgodę). Dane są przekazywane wyłącznie w celach opisanych w niniejszej informacji o ochronie prywatności.

2.5 Inne firmy farmaceutyczne

Możemy udostępniać informacje związane z nadzorem nad bezpieczeństwem farmakoterapii, które mogą obejmować dane osobowe, innym firmom farmaceutycznym, które są partnerami w zakresie współmarketingu, współdystrybucji lub na podstawie innych licencji grupy kapitałowej Boehringer Ingelheim, w przypadku gdy obowiązki w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii dotyczące produktu Boehringer Ingelheim wymagają takiej wymiany informacji o bezpieczeństwie; firmy te przetwarzają dane wyłącznie w naszym imieniu, zgodnie z naszymi dyspozycjami, pod naszą kontrolą i zgodnie z niniejszą informacją o ochronie prywatności.

2.6 Wtyczki społecznościowe i treści osób trzecich

Nie wdrożyliśmy żadnych narzędzi, za pomocą których informacje są automatycznie przesyłane do dostawcy usług społecznościowych, gdy odwiedzasz naszą witrynę internetową (wtyczki społecznościowe).


Wszelkie przekazywanie do dostawców mediów społecznościowych, takich jak YouTube, Meta itp., odbywa się wyłącznie za pośrednictwem odnośnika, dzięki czemu dane o Twojej wizycie w naszych usługach (np. adres IP, czas, adres URL) lub dane dostępne na Twoim urządzeniu końcowym (np. informacje o plikach cookie) są przesyłane do odpowiednich dostawców tylko wtedy, gdy odnośnik jest używany świadomie.

2.7 Przekazywanie danych do odbiorców spoza UE

Organy, usługodawcy, partnerzy biznesowi i przedsiębiorstwa Boehringer Ingelheim mogą przetwarzać dane osobowe poza terenem UE. W takich przypadkach zapewniamy odpowiedni poziom ochrony danych, aby zapewnić zgodność z prawem europejskim (zwykle poprzez standardowe klauzule umowne UE publikowane przez Komisję Europejską lub, w razie potrzeby, inne odpowiednie zabezpieczenia). Możesz poprosić o kopię umowy, na mocy której wdrożono odpowiednie środki ochrony danych osobowych, kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych za pomocą danych kontaktowych wskazanych poniżej.

3. OKRESY PRZECHOWYWANIA

Boehringer Ingelheim będzie przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do odpowiednich celów, tj. zazwyczaj w celu świadczenia żądanych przez Ciebie usług. Oznacza to, że przechowujemy np. dane Twojego konta (login, zawód, imię i nazwisko itp.) do czasu ich usunięcia przez Ciebie. W niektórych przypadkach jesteśmy zobowiązani do dłuższego przechowywania danych w celu zachowania zgodności z ustawowymi okresami przechowywania.


Ustanowiliśmy określone okresy przechowywania na potrzeby niektórych celów przetwarzania.

4. TWOJE PRAWA

Masz prawo:

 • zażądać informacji na temat swoich danych osobowych przetwarzanych przez Boehringer Ingelheim,
 • w uzasadnionych przypadkach zażądać usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • w określonych okolicznościach zażądać przekazania swoich danych osobowych Tobie lub innej osobie w powszechnie stosowanym formacie,
 • wnieść skargę do organu ds. ochrony danych osobowych,
 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w dowolnym momencie, o ile takie przetwarzanie opiera się wyłącznie na prawnie uzasadnionym interesie Boehringer Ingelheim (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); w takim przypadku nie będziemy już przetwarzać takich danych osobowych, chyba że przeważają interesy Boehringer Ingelheim; w każdej chwili możesz sprzeciwić się wykorzystywaniu danych do celów marketingu bezpośredniego bez ważenia interesów. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych możesz ją wycofać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość; wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do czasu takiego wycofania.

5. KONTAKT I PYTANIA

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej informacji o ochronie prywatności lub sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe, prosimy o kontakt z Administratorem danych, na poniższe dane kontaktowe:


Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dziekońskiego 3 00-728 Warszawa, 


Telefon: +48 22 699 0 699


Email: info.waw@boehringer-ingelheim.com


Kontakt to Inspektora ochrony danych, adres e-mail: iod.waw@boehringer-ingelheim.com.
 

6. ZMIANY NINIEJSZEJ INFORMACJI O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Możemy aktualizować niniejszą informację o ochronie prywatności. Aktualizacje będą publikowane w niniejszej witrynie internetowej. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w naszej witrynie internetowej.


Ostatnia aktualizacja: Wrzesień 2023 r.
 

TUTAJ MOŻESZ KUPIĆ NASZE PRODUKTY

ZADBAJ O ZDROWIE SWOJEGO ZWIERZAKA RAZEM Z PRODUKTAMI
FRONTLINE ® i FRONTPRO ®