SKRÓCONE INFORMACJE O LEKACH

Poniżej znajdują się skrócone informacje o lekach wymienionych na stronie.

FRONTPRO® dla psów - tabletki do rozgryzania i żucia

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO FRONTPRO 11 mg tabletki do rozgryzania i żucia dla psów 2-4 kg. FRONTPRO 28 mg tabletki do rozgryzania i żucia dla psów >4-10 kg. FRONTPRO 68 mg tabletki do rozgryzania i żucia dla psów >10-25 kg. FRONTPRO 136 mg tabletki do rozgryzania i żucia dla psów >25-50 kg. 
POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletki do rozgryzania i żucia. Tabletki marmurkowe, czerwone do czerwonobrązowych, okrągłe tabletki do rozgryzania i żucia (dla psów 2–4 kg) lub prostokątne tabletki do rozgryzania i żucia (dla psów >4-10 kg, dla psów >10 25 kg oraz dla psów >25-50 kg). 
SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: Każda tabletka do rozgryzania i żucia zawiera: FRONTPRO Tabletki do rozgryzania i żucia dla psów 2-4 kg, 11,3 Afoksolaner (mg). FRONTPRO Tabletki do rozgryzania i żucia dla psów >4-10 kg, 28,3 Afoksolaner (mg). FRONTPRO Tabletki do rozgryzania i żucia dla psów >10-25 kg, 68,0 Afoksolaner (mg). FRONTPRO Tabletki do rozgryzania i żucia dla psów >25-50 kg, 136,0 Afoksolaner (mg).
WSKAZANIA LECZNICZE DLA KAŻDEGO Z DOCELOWYCH GATUNKÓW ZWIERZĄT Leczenie inwazji pcheł (Ctenocephalides felis i C. canis). Jednorazowe podanie zapewnia natychmiastową i trwałą eliminację pcheł przez 5 tygodni. Leczenie inwazji kleszczy u psów (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus, Ixodes hexagonus, Rhipicephalus sanguineus). Jednorazowe podanie zapewnia natychmiastową i trwałą eliminację kleszczy przez jeden miesiąc. Substancja czynna oddziałuje na pchły i kleszcze, które rozpoczęły pożywianie się na gospodarzu. 
NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 55216 Ingelheim/Rhein, Niemcy
ADRES PRZEDSTAWICIELA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO Boehringer Ingelheim Sp. z o.o., ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728  Warszawa, tel. 22 699 06 99
NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/2/19/240/001-003, EU/2/19/240/005–007, EU/2/19/240/009–011, EU/2/19/240/013–015 
PRODUKT LECZNICZY WYDAWANY BEZ PRZEPISU LEKARZA – OTC 
DATA AKTUALIZACJI SKRÓCONEJ INFORMACJI O LEKU Styczeń 2024

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. 

 

 

FRONTLINE TRI-ACT®

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Frontline Tri-Act roztwór do nakrapiania dla psów 2-5kg. Frontline Tri-Act roztwór do nakrapiania dla psów 5-10 kg. Frontline Tri-Act roztwór do nakrapiania dla psów 10-20 kg. Frontline Tri-Act roztwór do nakrapiania dla psów 20-40kg. Frontline Tri-Act roztwór do nakrapiania dla psów 40-60kg. 
SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: 1 ml roztworu zawiera: Fipronil – 67,6 mg, Permetryna - 504,8 mg 
POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Roztwór do nakrapiania na skórę 
WSKAZANIA Leczenie i zapobieganie inwazjom pcheł i/lub kleszczy połączone z działaniem odstraszającym owady: ćmiankowate, bąkowate i/lub komary. Pchły: Leczenie i zapobieganie inwazjom pcheł Ctenocephalides felis oraz zapobieganie inwazjom pcheł Ctenocephalides canis. Jedno podanie produktu zapobiega nowym inwazjom pcheł przez 4 tygodnie. U zwierząt ze zdiagnozowanym  alergicznym pchlim zapaleniem skóry produkt można wykorzystywać jako element terapii. Kleszcze: Leczenie i zapobieganie inwazjom kleszczy (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus i Rhipicephalus sanguineus). Jedno podanie produktu eliminuje (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) i odstrasza kleszcze (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) przez 4 tygodnie po zabiegu oraz odstrasza Dermacentor reticulatus od 7 dnia do 4 tygodni po zabiegu. Komary i ćmianki: Odstrasza (zniechęca do pobierania pokarmu) ćmianki (Phlebotomus perniciosus) przez 3 tygodnie oraz komary (Culex pipiens, Aedes albopictus) przez 4 tygodnie. Eliminuje ćmianki (Phlebotomus perniciosus) i komary (Aedes albopictus) przez 3 tygodnie. Zmniejszenie ryzyka infekcji Leishmania infantum przenosznej przez zainfekowane ćmianki (Phlebotomus perniciosus) do 4 tygodni. Jest to efekt pośredniego działania produktu na wektor. Muchy: Odstrasza (zniechęca do pobierania pokarmu) i eliminuje muchy z rodzaju Stomoxys calcitrans przez 5 tygodni. 
PRZECIWWSKAZANIA Nie stosować u zwierząt chorych lub wracających do zdrowia. Stosować wyłącznie u psów. Nie stosować u kotów ani u królików ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych a nawet śmierci.  Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub na dowolną substancję pomocniczą 
NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS, 29 avenue Tony Garnier, 69007 LYON, FRANCJA 
ADRES PRZEDSTAWICIELA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO Boehringer Ingelheim Sp. z o.o., ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa, tel. 22 699 06 99
NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 2459/15, 2460/15, 2461/15, 2462/15, 2463/15 
PRODUKT LECZNICZY WYDAWANY BEZ PRZEPISU LEKARZA – OTC 
DATA AKTUALIZACJI SKRÓCONEJ INFORMACJI O LEKU Kwiecień 2023

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

 

 

FRONTLINE COMBO®

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Frontline Combo Spot-on dla kotów. Frontline Combo Spot-on dla psów S. Frontline Combo Spot-on dla psów M. Frontline Combo Spot-on dla psów L. Frontline Combo Spot-on dla psów XL. 
POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Roztwór do nakrapiania. Klarowny roztwór o bursztynowej barwie.  
SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO Pipetka 0,5 ml zawiera Fipronil 50,00 mg, (S)–metopren 60,00 mg. Pipetka 0,67 ml zawiera Fipronil 67,00 mg, (S)–metopren 60,30 mg. Pipetka 1,34 ml zawiera Fipronil 134,00 mg, (S)–metopren 120,60 mg. Pipetka 2,68 ml zawiera Fipronil 268,00 mg, (S)–metopren 241,20 mg. Pipetka 4,02 ml zawiera Fipronil 402,00 mg, (S)–metopren 361,80 mg.
WSKAZANIA Preparat jest przeznaczony dla kotów oraz psów: Do zwalczania inwazji wyłącznie pcheł lub w inwazjach mieszanych z kleszczami i/lub wszołami. Leczenie inwazji pcheł (Ctenocephalides spp.). Działanie owadobójcze przeciwko nowym inwazjom dorosłych pcheł utrzymuje się przez 4 tygodnie u kotów oraz 8 tygodni u psów. Preparat zapobiega rozmnażaniu się pcheł przez hamowanie rozwoju ich jaj (działanie jajobójcze) oraz larw i poczwarek (działanie larwobójcze) pochodzących z jaj złożonych przez dorosłe pchły. Działanie to utrzymuje się przez okres 6 tygodni u kotów oraz 8 tygodni u psów. Leczenie inwazji kleszczy (Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus, Dermacentor variabilis, Rhipicephalus sanguineus). Działanie roztoczobójcze preparatu utrzymuje się do 2 tygodni u kotów oraz do 4 tygodni u psów po podaniu. Leczenie inwazji wszołów (Felicola subrostratus – u kotów, Trichodectes canis – u psów). Preparat może być wykorzystywany w ramach usuwania objawów klinicznych alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS). Preparat jest przeznaczony dla fretek: Do zwalczania inwazji wyłącznie pcheł lub w inwazjach mieszanych z kleszczami. Eliminacja pcheł (Ctenocephalides spp.). Działanie owadobójcze przeciwko nowym inwazjom dorosłych pcheł utrzymuje się przez 4 tygodnie. Preparat zapobiega rozmnażaniu się pcheł przez hamowanie rozwoju ich jaj (działanie jajobójcze) oraz larw i poczwarek (działanie larwobójcze) pochodzących z jaj złożonych przez dorosłe pchły. Eliminacja kleszczy (Ixodes ricinus). Jak wykazały dane doświadczalne działanie roztoczobójcze preparatu utrzymuje się przez 4 tygodnie po podaniu.
PRZECIWWSKAZANIA Z uwagi na brak odpowiednich danych, nie należy stosować preparatu u szczeniąt i kociąt w wieku poniżej 8 tygodni i/lub u kociąt o masie ciała poniżej 1 kg. Nie należy stosować preparatu u fretek w wieku poniżej 6 miesięcy. Nie stosować u zwierząt chorych (np. choroby układowe, stany gorączkowe) lub w okresie rekonwalescencji. Nie stosować u królików, u których preparat może wywoływać działania niepożądane, a nawet prowadzić do padnięć. Ze względu na brak właściwych badań nie zaleca się stosowania produktów u gatunków innych niż docelowe. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub na dowolną substancję pomocniczą.
NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS, 29 avenue Tony Garnier, 69007 LYON, FRANCJA
ADRES PRZEDSTAWICIELA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO Boehringer Ingelheim Sp. z o. o., ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 02-728  Warszawa, tel. 22 699 06 99
PRODUKT LECZNICZY WYDAWANY BEZ PRZEPISU LEKARZA – OTC
DATA AKTUALIZACJI SKRÓCONEJ INFORMACJI O LEKU Październik 2022

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

 

 

FRONTLINE® SPOT-ON

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Frontline Spot-on 50 mg/0,5 ml roztwór do nakrapiania dla kotów. Frontline Spot-on S 67 mg/0,67 ml roztwór do nakrapiania dla psów. Frontline Spot-on M 134 mg/1,34 ml roztwór do nakrapiania dla psów. Frontline Spot-on L 268 mg/2,68 ml roztwór do nakrapiania dla psów. Frontline Spot-on XL 402 g/4,02 ml roztwór do nakrapiania dla psów.
POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Roztwór do nakrapiania. Przejrzysty roztwór.
SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO Substancja czynna: 1 pipeta (0,5ml) zawiera: Fipronil 50mg; 1 pipeta (0,67ml) zawiera: Fipronil 67mg; 1 pipeta (1,34ml) zawiera: Fipronil 134mg; 1 pipeta (2,68 ml) zawiera: Fipronil 268mg; 1 pipeta (4,02 ml) zawiera: Fipronil 402mg.
WSKAZANIA Leczenie i zapobieganie inwazji u kotów oraz psów: pcheł (Ctenocephalides sp.), kleszczy (Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor sp., Amblyomma americanum, Haemaphysalis leachi, Ixodes sp.), wszołów (Felicola subrostratus – u kotów, Trichodectes canis - u psów). Produkt może być wykorzystywany u kotów oraz psów do zapobiegania i leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS). W tym celu zaleca się comiesięczny zabieg na pacjencie z objawami alergii oraz na innym psie i kocie z nim przebywającym. Pojedyncza dawka preparatu zapewnia ochronę: przed inwazją pchłami przez okres: 3 miesięcy u psów i 5 tygodni u kotów, przed inwazją kleszczami przez okres: 3-5 tygodni u psów i 3-4 tygodni u kotów, przed inwazją wszołów przez okres: do 63 dni u psów i 42 dni u kotów.
PRZECIWWSKAZANIA Z powodu braku badań produktu leczniczego nie należy stosować u gatunków innych niż docelowy. Nie należy stosować produktu u szczeniąt w wieku poniżej 8 tygodni i/lub o masie ciała poniżej 2 kg oraz u kociąt w wieku poniżej 8 tygodni i/lub masie ciała poniżej 1 kg. Nie stosować u kotów i psów chorych (choroby układowe, stany gorączkowe) lub w okresie rekonwalescencji. Nie stosować u królików, u których preparat może wywoływać objawy niepożądane, a nawet prowadzić do śmierci. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.
NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS, 29 avenue Tony Garnier, 69007 LYON, FRANCJA
ADRES PRZEDSTAWICIELA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO Boehringer Ingelheim Sp. z o.o., ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 02-728 Warszawa, tel. 22 699 06 99
PRODUKT LECZNICZY WYDAWANY BEZ PRZEPISU LEKARZA – OTC
DATA AKTUALIZACJI SKRÓCONEJ INFORMACJI O LEKU Październik 2022

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

 

 

FRONTLINE® SPRAY

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Frontline Spray 250 mg/100 ml aerozol natryskowy dla psów i kotów. 
POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Aerozol natryskowy.
SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO Substancja czynna: Fipronil 250 mg/100 ml.
WSKAZANIA Do stosowania leczniczego i zapobiegawczego u psów opadniętych przez pchły (Ctenocephalides spp.) i kleszcze (Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes spp.) Do stosowania leczniczego i zapobiegawczego u kotów opadniętych przez pchły (Ctenocephalides felis) i kleszcze (Rhipicephalus spp., Ixodes spp.). Do zapobiegania i leczenia inwazji wszołów u psów i kotów (Trichodectes canis, Felicola subrostratus). Weterynaryjny produkt leczniczy zapewnia ochronę: przed infestacją pchłami przez okres: 3 miesięcy u psów i 5-6 tygodni u kotów; przed opadnięciem kleszczami – przez okres 3 do 5 tygodni; przed infestacją wszołami przez okres: do 63 dni u psów i do 42 dni u kotów. Produkt może być wykorzystywany jak składowa terapii w zapobieganiu i leczeniu alergicznego pchlego zapalenia skóry.
PRZECIWWSKAZANIA Nie stosować u zwierząt chorych (choroby układowe, stany gorączkowe) lub w okresie rekonwalescencji. Nie stosować u królików, u których preparat może wywoływać objawy niepożądane a nawet prowadzić do śmierci.
NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS, 29 avenue Tony Garnier, 69007 LYON, FRANCJA 
ADRES PRZEDSTAWICIELA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO Boehringer Ingelheim Sp. z o.o., Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa, tel. 22 699 06 99 
NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 150/95
PRODUKT LECZNICZY WYDAWANY BEZ PRZEPISU LEKARZA – OTC
DATA AKTUALIZACJI SKRÓCONEJ INFORMACJI O LEKU Kwiecień 2024 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

 

 

TUTAJ MOŻESZ KUPIĆ NASZE PRODUKTY

ZADBAJ O ZDROWIE SWOJEGO ZWIERZAKA RAZEM Z PRODUKTAMI
FRONTLINE ® i FRONTPRO ®